Nahoru
Domů Aktuálně O nás Poskytujeme Prevence Mapa Ceník Zástup Napište nám 

MUDr. Bohdana Melicherová, MBA

praktická lékařka pro dospělé

Vsetín, Smetanova 266

tel: 576 013 847
tel. záložní při výpadku: 602 682 329
Bahnerova.Bohdana(a)email(,)cz

Zpět

Ceník zdravotních výkonů

výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění na žádost pacienta

Výkony pracovně lékařských služeb

prohlídka vstupní, periodická, výstupní, mimořádná 600
výpis ze zdravotní dokumentace na žádost zaměstnavatele 300

Lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti

zbrojní, řidičský, potravinářský průkaz 600

Jiné odborné výkony

předoperační vyšetření
operace nehrazené ze ZP (např. plastická chirurgie, umělé přerušení těhot., zavedení antikoncepce v celkové anestezii..) (+ lab. vyšetření hradí pacient laboratoři dle aktuálního ceníku laboratoře)
600
aplikace očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění 250
vyšetření CRP na žádost pacienta 150
test na okultní krvácení ve stolici na žádost pacienta 350
ztráta odběrové zkumavky – test na okultní krvácení ve stolici 30
vyšetření EKG na žádost pacienta 200

Administrativní výkony

lékařská zpráva o úrazu, doba léčení, pracovní neschopnost, pobyt v nemocnici – formulář soukromé komerční pojišťovny 500
podrobný výpis ZD – formulář soukromé komerční pojištění 1000
duplikát tiskopisu (recept, žádanka) při ztrátě 100
lékařská zpráva o zdr. stavu - žádost o umístění do zařízení sociální péče 300
jiné administrativní úkony dle časové náročnosti - á 10 min. 200
kopírování 1 strana formát A4 10
vyhledání zdr. dokumentace ke kopírování 100

Lhůta pro vyhotovení výpisu pro pracovnělékařské služby je 10 pracovních dnů.
Lhůta pro prohlídku s posouzením zdravotní způsobilosti a vystavení posudku 14 dnů.
Pro ostatní výkony 30 kalendářních dnů (týká se zejména formulářů komerčních pojišťoven)
Po vzájemné domluvě lze výjimečně vyhotovit v lhůtě kratší. Úhrada zvýšena o 100% obvyklé ceny.

1.9.2023